Praktisk Stresshantering ägs av Jobbarkompisar i Sverige AB, vars verksamhet drivs i enlighet med GDPR, (se datainspektionen).

Jobbarkompisar i Sverige AB (omnämnd som ”vi”, ”oss” och ”vår” i den här integritetspolicyn) är personuppgiftsansvarig för webbplatserna och tjänsterna som erbjuds under varumärket Praktisk Stresshantering.

Kontaktuppgifter

Varumärke: Praktisk Stresshantering
Ägare: Jobbarkompisar i Sverige AB
Postadress: Björnstigen 36, 170 72 Solna
E–post: info@praktiskstresshantering.se

För att vi ska ha korrekt information om dina personuppgifter, får du gärna meddela oss förändringar exempelvis ny e–post. Anmälan görs till info@praktiskstresshantering.se.

Säkerheten på hemsidan med tillhörande domäner är av största prioritet. Vidtagna säkerhetsåtgärder tillåter oss att upptäcka och stoppa eventuella försök till intrång på våra webbplatser och onlinetjänster. Om det ändå skulle ske ett intrång rapporteras det vidare till Datainspektionen och i enlighet med gällande lagstiftning.

Mycket information om lagar som gäller finns att läsa på https://www.imy.se.

Vilken data samlar vi in, hur hanteras personuppgifterna och med vilket syfte.

För oss är det viktigt att berätta hur vi samlar in, hanterar, använder och lagrar uppgifter om dig i samband med att du besöker vår webbplats https://praktiskstresshantering.se med tillhörande domäner. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Genom att läsa integritetspolicyn, ta till dig den och får du en förståelse för dina rättigheter likaväl hur du kan göra dem gällande.

Med personuppgifter avses alla typer av information som går att använda för att identifiera en person (gäller ej anonymiserad data). Som besökare på webbplatsen och tillhörande domäner och användare av våra tjänster kan följande information (se under ”Kategori av uppgifter som samlas in”) om dig hanteras av oss. Vi kan samla in data automatisk via cookies när du besöker webbplatserna. Läs gärna vår Cookie Policy för mer information.

Vi samlar aldrig känslig information om dig som handlar om din hälsa (inklusive genetisk och biometrisk data), politisk åskåding, etnicitet, reilgion, sexuella preferenser, data kring domar eller rättsliga prövningar. Läs mer på https://www.imy.se.

Och vi vill betona att vi aldrig säljer dina personuppgifter vidare till ett annat företag och vi eftersträvar alltid en hög nivå på dataskydd.

Mål

För oss är det av allra största vikt att du ska känna dig trygg och det gör vi genom att värna om din personliga integritet, att den respektieras och skyddas. Dina personuppgifter behandlas korrekt och varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Sekretess och tystnadsplikt

Vi arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Det betyder att det är förbjudet att föra vidare uppgifter, även information som man fått muntligen. Förbudet gäller alla former av spridning, såväl muntlig som skriftlig, genom samtal i offentliga miljöer eller via sociala medier på internet, undantaget om man av lagliga skäl är tvingad att utlämna dem. Exempelvis kan vi komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Definition av personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är att hänföra till all slags information som kan hänföras direkt eller indirekt till en fysisk person i livet. Exempelvis ljudupptagningar och bilder som datorbehandlas kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. IP–nummer som kan kopplas till fysiska personer är personuppgifter.

Vi jobbar enligt principen Privacy by design vilket innebär att vi sparar så få personliga uppgifter som möjligt och bara så länge som vi behöver dem för att utföra våra tjänster.

Personuppgifter och integritet

Din integritet är av största vikt för oss på Praktisk Stresshantering och vi är måna om att skydda dina personuppgiftrer. Följande principer gäller när Praktisk Stresshantering hanterar dina personuppgifter

 • din integritet respekteras och skyddas
 • vi samlar endast in nödvändiga personuppgifter
 • dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt
 • dina uppgifter används enbart till de ändamål de är insamlade för
 • dina uppgifter säljs inte till andra företag
 • med personuppgifter menas alla slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, e–postadress, telefonnummer.

Ändamålet med att samla in dina personuppgifter

Vid besök på vår hemsida används cookies för att föra anonym statistik över vilka sidor som besöks. Syftet är att förbättra vår webbplats. Du kan undvika detta genom att justera inställningarna i din webbläsare. När du kontaktar oss lagras dina kontaktuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kund och inte längre än så.

Ändamålet med att samla in dina personuppgifter är:

 • för att kunna hantera dina köp av våra tjänster
 • för att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
 • för att kunna genomföra och hantera kurser, föreläsningar och liknande händelser.
 • för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system
 • för att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor
 • för att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden
 • för att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förebygga och förhindra och utreda brott mot företaget.

Kategori av uppgifter som samlas in

 • namn
 • användarnamn och lösenord till medlemssida
 • kontaktuppgifter (adress, e–post och telefonnummer)
 • bostadsort
 • köphistorik
 • köp–och användargenererande data (exempelvis klick– och besökshistorik) av produkter och tjänster
 • betalningshistorik
 • betalningsinformation
 • företagsnamn och organisationsnummer (i samband med företagskunder)

Kommunikation

I kommunikationen omfattas alla typer av textmeddelande som du skickar till oss via vår hemsida, via e–post och sociala medier, kommentarer i bloggen och inlägg i forumet på utbildningsportalen. Vi använder informationen i kommunikationen med dig och i händelse av rättslig tvist sparas informationen med laglig grund som bevis för hur kommunikationen sett ut.

Kunddata

Vi samlar in olika typer av personuppgifter om dig som relaterarar till alla typer av köp, beställningar och bokningar av våra varor och tjänster. För att genomföra avtalet som uppstår mellan dig och oss när du genomför ett köp, en bokning eller beställning via våra webbplatser samlar vi in följande kunddata: ditt namn, fakturaadress, leveransadress, e–post, telefonnummer samt kontokortsuppgifter via tredjepart, kvitto och referens. Vid företagskunder samlas även företagsnamn och organisationsnummer in.

Användardata

Här avses information hur du använder våra webbplatser och tjänster tillsammans med eventuell data som du själv publicerar via våra webbplatser och onlinetjänster. Detta för att vidmakthålla driften och säkerheten av våra webbplatser och tjänster, att göra säkerhetskopior av våra webbplatser och/eller databaser. Vi hanterar denna data också för att möjliggöra publicering av våra webbplatser, tjänster och företagets administrativa uppgifter.

Marknadsföringsdata

Med marknadsföringsdata avses data om dina val att vi får dela marknadsföringsmaterial från oss till dig exempelvis månadsbrev. Genom att hantera de här personuppgifterna möjliggörs det för dig att delta i olika marknadsföringsaktiviteter av olika karaktär. Det ger oss en mölighet att statistiskt mäta marknadsföringsaktiviteterna för att möta efterfrågan och få vår verksamhet att växa.

Du kan alltid välja att avstå vidare prenumeration av våra e-post utskick exempelvis massutskick, genom att klicka på länken som bifogas längst ned i varje e–post utskick eller här info@praktiskstresshantering.se. Detta gäller inte vid direktkommunikation mellan dig och oss.

Återigen en mycket viktig policy vi har är att vi aldrig kommer dela vår e–postlista eller sälja vidare dina personuppgifter till en tredje part.

Lagring av data

Dina personuppgifter sparas enbart så länge det finns ett gott skäl och då i enlighet med varför de samlades in från början. Tidsbestämningen påverkas av olika faktorer. I enlighet med bokföringslagen behövs grundläggande information om dig som kund sparas i 7 år efter bokföringsdatum. Du kan i vissa fall be oss radera dina personuppgifter genom att mejla info@praktiskstresshantering.se (läs vidare under ”Dina rättigheter”). Ur ett statistiskt syfte kan vi välja att använda dina personuppgifter som inte längre kan kopplas till dig utan att informera dig.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära ändring av felaktiga personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter och invända mot hanteringen av dina personuppgifter. Du kan också begära ett utdrag av dina personuppgifter, ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras och begära en begränsning i hur dina personuppgifter hanteras. Vill du utnyttja någon av dina rättigheter e–posta info@praktiskstresshantering.se. Om du utnyttjar någon av rättigheterna i detta stycke kan du komma att behöva bekräfta din identitet för att vi ska kunna säkerställa att dina personuppgifter inte lämnas ut till obehörig person.

Den som inte samtycker med vår integritetspolicy ska inte mata in några uppgifter i formulär på sidan och och inaktivera cookies i sin webbläsare, alternativt lämna sidan.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Med jämna tillfällen uppdateras denna integritetspolicyn och ta gärna för vana att läsa igenom den på webbplatsen. Vid väsentlig förändring av denna integritetspolicy blir du informerad innan den träder i kraft och du har då möjligheten att säga upp ditt avtal med oss innan denna integritetspolicyn träder i kraft.

Cookies

Det är möjligt att ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker vår webbplats och tjänster. Det kan påverka prestandan och möjligheten att använda våra webbplatser och tjänster. Läs mer om vår Cookie Policy här: https://praktiskstresshantering.se/cookie-policy.

Har du frågor?

Vill du veta mer om vår integritetspolicy mejla gärna info@praktiskstresshantering.se