Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron?

Behövs i så fall mer specifik rehabilitering? Svaret är ja på den frågan.

Efter att jag fick kunskap om personlighetsdraget högkänslighet (HSP) blev jag nyfiken på sambandet mellan utmattning, svår stress och högkänsligheten. Jag märkte i mitt arbete som friskvårdskonsult att det tycktes finnas ett samband.Jag kontaktade min handledare från universitetstiden, Paula Liukkonen, (bland annat ekonomie doktor och docent i företagsekonomi) som tillät mig bolla mina tankar.

Insamling av material tog ett par år och jag hade turen att finna respondenter som var mig främmande eller annars yligt bekant. De visade mig tillit och trodde på mitt arbete som gick i tryck år 2019.

Jag valde att inkludera en då uppdaterade version av ”En kurs i praktisk stresshantering” som i dag återfinns på Friskvårdaportalen i en helt ny tappning. Jag kan säga så mycket att det jag erbjuder är mina erfarenheter. Livet har lärt mig att man behöver uppleva för att förstå, få klarhet och insikt, för att finna en väg framåt eller nya möjligheter.

Det är fint att forskningsstudien blivit till talbok via MTM (MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER).

Det lustiga är att jag talat in den själv under vintern 2021 för att dela bokens del 1 som ljudbok för praktiska stresshanterare (medlemmar) på Friskvårdaportalen.

När det går så långt som till utmattning blir det en svårighet för många att läsa texter, något jag själv upplevt en period i mitt liv. Jag har det i åtanke när jag bygger den här tjänsten.

Vid frågor angående upphovsrätten för denna kontakta ALIS (Administration av Litterära rättigheter i Sverige).

En kurs i praktisk stresshantering

Under ett antal år samlade jag kunskap och vetenskap för att väva ihop med mina egna erfarenheter av stresshantering.

Jag upptäckte i mitt arbete som friskvårdare att det fanns ett behov av enkla, praktiska och pedagogiska tänk och metoder att använda i förebyggande syfte eller i stundens hetta när stressvågen sköljer över oss. Det resulterade i kurslitteraturen ”En kurs i praktisk stresshantering (år 2015)”. Kursen fick fint mottagande av stressade kunder som gick kurs hos mig och på företagsuppdrag.

Jag funderade länge över användning av begreppet praktisk stresshantering, innan boken blev till. Då, 2015 när boken gick i tryck fann jag mig ensam om begreppet efter ett antal google sökningar. Det gjorde mig tveksam först, skulle kunder förstå vad jag menade?

Men termen uttrycker väldigt väl vad stresshantering handlar om; att praktiskera tekniker och tänk innan (förebyggande) eller under ett stresspåslag. Det kan vara panikångest, fobi, dubbelslag i hjärtat, högt blodtryck med mera. Att uppleva vad teknikerna och tänken gör för dig i stunden. Har du frågor om böckerna mejla info@praktiskstresshantering.se.